Pojištění

Naše společnost je pojištěna do výše 1 000 000 Kč u pojišťovny UNIQA, a.s.

V případě potřeby zákazníka je možné limit pojištění jednorázově zvýšit dle jeho potřeb až do výše 10 000 000 Kč.

Pojištění se vztahuje na veškerá rizika spojená se stěhováním (poškození při manipulaci a přepravě stěhovaných předmětů, zařízení prostor, odcizení, ...)

Nábytek a věci jsou pojištěné během nakládky do stěhovacího auta, převozu na určené místo, vykládky z auta a rozmístění v určených prostorách.

Naší prioritou ovšem je, aby při každém stěhování byly stěhované předměty zajištěny naším profesionálním personálem tak, aby k žádným škodám na stěhovaných předmětech nedocházelo a naši zákazníci měli se stěhováním, co nejméně starostí.

kopie pojistné smlouvy