Stěhování bytů

Stěhování firem a kanceláří

Zahraniční stěhování

Stěhování pián a klavírů

Stěhování trezorů a strojních vybavení

Likvidace nábytku a jiných předmětů z domácnosti
 
Stěhování bytů
 

Bezplatná prohlídka a kalkulace před stěhováním. Konzultace ohledně šířky požadovaných služeb (demontáž nábytku, dodání obalového materiálu, balící služba). Pojištění stěhovaných předmětů. Orientační cenu lze stanovit i na základě telefonické konzultace.

Cena je závislá na množství stěhovaných předmětů, počtu podlaží a vzdáleností mezi místy stěhování.

 

 
Stěhování firem a kanceláří
 

Každému stěhování firmy předchází bezplatná návštěva technika. Na základě obhlídky a konzultace s odpovědnými pracovníky vypracuje detailní kalkulaci a harmonogram prací s ohledem na Vaše požadavky.

 
Součástí této nabídky je:
 • zapůjčení obalů

 • doprava obalů k Vám

 • balení předmětů

 • montáž a demontáž stěhovaného nábytku

 • označení stěhovaných předmětů identifikačním štítkem

 • stěhování výpočetní techniky

 • stěhování trezorů

 

Harmonogram prací:
 • časový rozvrh

 • balení výpočetní techniky

 • organizace demontáže stěhovaných předmětů

 • organizace rozmístění stěhovaného nábytku

 • organizace likvidace odpadu vzniklého v důsledku stěhování

 

 
Zahraniční stěhování
 

Provádíme stěhování BYTŮ, DOMŮ, KANCELÁŘÍ A FIREM do celé EVROPSKÉ UNIE, ŠVÝCARSKA, USA, KANADY a naopak.

Při stěhování do států Evropské unie (Belgie, Chorvatska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Rakouska, Řecka, Slovinska, Španělska, Švédska a na Slovensko) je stěhování z hlediska formalit prakticky stejné jako v rámci ČR, 

není nutné vyřizování žádných celních dokumentů. Naším jediným požadavkem je podrobný seznam stěhovaných věcí společně s prohlášením, že se jedná o stěhování osobních věcí a nábytku (z místa A do místa B). Každé mezinárodní stěhování je vždy z naší strany důkladně naplánováno a zákazník obdrží společně s cenovou nabídkou i časový harmonogram celého stěhování. Stěhovací vůz je během přepravy monitorován a zákazník má možnost kdykoli vědět, kde se právě nachází.

Stěhování mimo země EU vyžaduje vyřízení celních formalit, celkově je organizačně náročnější, proto doporučujeme objednat toto stěhování s dostatečným časovým předstihem.

Při stěhování do USA a KANADY je nutná osobní návštěva technika, který určí optimální velikost námořního kontejneru. Protože kontejnery nejsou vnitřně polstrovány, je tento druh stěhování velice náročný na množství a kvalitu obalového materiálu. Velice důležité je zabezpečení předmětů proti pohybu uvnitř kontejneru.

 

 

 

Stěhování pián a klavírů

Ceny se stanovují na základě hmotnosti stěhovaného piána/klavíru, počtu pater, využitelnosti výtahů a délky přesunu.

váha

základní cena

příplatek za každé patro nebo za každých 20 m donášky

100 - 199  kg

1000,- Kč

200,- Kč/patro

200 - 299 kg

1500,- Kč

250,- Kč/patro

300 - 399 kg

2000,- Kč

350,- Kč/patro

 

 

Stěhování trezorů a strojních vybavení

Při stěhování ostatních těžkých předmětů (např. trezorů, kotlů, serverů atd.) se ceny stanovují na základě hmotnosti stěhovaného předmětu, počtu pater v objektech a délce přesunu. U předmětů těžších než 400 kg je nutná návštěva našeho technika před realizací stěhování.

 

 

Likvidace nábytku a jiných předmětů z domácnosti

Sběrné dvory v okresních městech...likvidace nepotřebných předmětů ZDARMA:

Sběrné dvory v okresních městech slouží občanům, kteří jsou zde trvale přihlášeni k pobytu, k likvidaci odpadu zdarma. Na těchto místech je možné likvidovat tyto předměty:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • elektrospotřebiče (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa.)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • suť z bytových úprav v množství do 1m³ zdarma
 • papír, sklo, plasty
 • nebezpečné složky komunálního odpadu, včetně starých chladicích zařízení
 • pneumatiky

Naše firma nabízí nakládku a odvoz věcí určených k likvidaci dle ceníku prací.